Bude nám Bulharsko děkovat za Entropu?

Bude nám Bulharsko děkovat za Entropu?

Bulharsko by možná mělo poděkovat autorovi Entropy Davidu Černému za to, že upozornil na neuspokojivý stav čištění odpaních vod v zemi, uvádí Bistra Mihaylova z organizace Ženy v Evropě pro společnou budoucnost. V Bulharsku nemá více než 2 miliony obyvatel zajištěno kvalitní odkanalizování a čištění odpadních vod. Přestože Bulharsko označilo turecký záchod na mapě "Entropy" za ponižující, má pouze 2,1% obyvatel vesnic zajištěno odkanalizování. Pro ostatní, kteří se musí spolehnout na venkovní latríny, je i zmíněný turecký záchod luxusem.

Kráceno z článku Worldwide Attention for Bulgarian Sanitation Problems uveřejněného v European Water News 19.1. 2009

www.european-waternews.com/news/id402-Worldwide_Attention_for_Bulgarian_Sanitation_Problems.html

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.