Kladivo na čarodějnice

Kladivo na čarodějnice

O filmu

Obsah

Na čistírně odpadních vod v Jeseníku temné síly zaklely aktivovaný kal a čistící proces je ohrožen. Místní přivolávají skupinu inkvizitorů, kteří mají bohaté zkušenosti s likvidací čarodejnic v oblasti odpadních vod. Inkvizitoři na místě podrobí kal výslechům za použití techniky pro měření v reálném čase (viz. obrázek). Část kalu je zatčena a převezena pro další testy do Prahy, kde se ukáže být nutností část čarodějnic upálit a stanovit jejich sušinu. Ukazuje se, že jedinou možností pro ukončení podivných čarodenických rejdů je využití nové řídicí strategie založené na moderní technice.

Lokace

ČOV Česká Ves - Jeseník

Koprodukce

Hach Lange s.r.o. - www.hach-lange.cz/

Vodovody a kanlizace Jesenicka a.s. - www.vakjes.cz/

Tvoje role

Výjezdy do terénu, vzorkování na čistírnách odpadních vod nebo plnoprovozní experimety jsou součástí řešení bakalářských i diplomových prací. Ale ven ze školy se podíváš i během studia na exkurzích od vodárenských nádží, přes úpravny vody po čistírny odpadních vod.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.