Kolik stojí voda?

Kolik stojí voda?

 Přestože poptávka po pitné vodě spíše klesá (průměrná potřeba na obyvatele a den klesla za dvacet let ze 170 na 94 litrů), její cena roste. Na příští rok se plánuje asi 5% nárůst a to i přesto, že ceny jiných energií budou spíše klesat. V některých regionech se tak cena vodného a stočného dostává nad hranici 70 Kč/m3. Zdánlivý ekonomický paradox se dá ovšem poměrně snadno vysvětlit. Více než polovinu ceny vody totiž tvoří nepřímé náklady, jako jsou odpisy nebo údržba infrastruktury. Tyto náklady s menším vyrobeným množstvím vody neklesají a tak se rozpočítávají na stále menší množství vyrobené vody a její cena tak roste.

Cena vody v ČR patří mezi věcně usměrněné a tedy je stanovena na základě přesně specifikovaných uznatelných nákladů jejího výrobce. Cena se liší u jednotlitvých dodavatelů podle použité technologie úpravy a nákupní ceny surové vody (ač to tak nevypadá, i za vodu načerpanou z řeky nebo vrtu se totiž platí).

Zpracováno a více informací najdete na ekonomika.idnes.cz/voda-za-dvacet-let-zdrazila-70krat-v-cene-uz-dohani-nemecko-pzn-/ekonomika.asp?c=A091221_194033_ekonomika_vel.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.