Jak student ke stanovení biodegradability přišel

Jak student ke stanovení biodegradability přišel

 

O filmu

Byl jednou jeden student, chytrý byl dost, což o to, ale před studiem dával přednost jiným zábavám. I došlo jednoho dne na zkoušení, studentovi se dvakrát nedařilo, už to s ním vypadalo hodně špatně, když tu se před ním objevil čert. Jak už to v pohádkách bývá, uzavřeli smlouvu o bezproblémovém studiu na několik let.

Student bez nejmenších problémů zvládnul skoro celé studium, když tu se před ním objevil čert a chtěl malou protislužbu, jinak že obhájení diplomové práce růžově nevidí. Přinesl několik organických látek a chtěl znát, jak se budou chovat v životním prostředí ve vodních tocích. Student zadání přijal a a rovnou si to zamířil do laboratoře. Nemůže to přece být nijak těžké. Poprosil kolegyni o pomoc a zkoušeli je roztrhnout. Bez šance. Tak připevnil první molekulu do svěráku a začal řezat, molekula se ani nehla, zkusil kladivo,ale ani to nebylo to pravé. Vidina obhájení diplomové práce byla ta tam. Celý smutný se odebral na kolej s tím, že ráno moudřejší večera. Tam se  svěřil kamarádovi. Ten se jen usmál a řekl: „To má být problém? Vem to k nám do laborky na "vodu", my už si s tím poradíme."

Ráno student molekuly přinesl do laboratoře a jen se divil. Látku otestovali  několika testy. Stanovili biologický rozklad v čase podle úbytku koncentrace organického uhlíku, podle kyslíku spotřebovaného mikroorganismy během rozkladu a dokonce jako bonus i rozklad spočtený z množství oxidu uhličitého, který tyto mikroorganismy vydýchaly. Student celý štastný vzal výsledky a hurá za čertem, ten se jen usmál a řekl: „Tvoje výsledky byly vynikající, proto chci další a poslední službu. V mém zájmu samozřejmě je, aby tato látka zůstala ve vodě co nejdéle a u vás na tomto pozemském světě si musím všechno ověřit, chci vědět, jak bude vypadat rozklad, pokud budu tuto látku do vody přisypávat delší dobu." Student celý smutný znovu zamířil na Ústav technologie vody a prostředí, tam ho ale znovu uklidnili. „Budeme mikroorganismy nějakou dobu adaptovat a pak znovu nasadíme testy a uvidíme. A kdyby chtěl vědět další věci, tak to si taky poradíme."

A jak že to dopadlo? Jako v pohádce: mikroorganismy si na látku zvykly, v dalších testech byla látka odbourána a čert se vztekle vrátil do pekla. A to je pohádky konec.

Tvoje role

Předpovídat budoucnost organických látek ve vodách, testování biodegradability těchto látek (tenzidů,...) a spousta dalších zajímavých věcí, nejen jako pomoc pro čertovi upsané studenty.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.